svētdiena, 2019. gada 1. septembris

RUDENĀJI-2019. Latvijas dalībnieki. KRAUKLĒNIEŠI (Cesvaine)

Folkloras kopa KRAUKLĒNIEŠI darbojas Cesvaines kultūras nama paspārnē. Pateicoties Cesvaines pašvaldības atbalstam, 2006. gadā kopa ieguvusi jaunu mēģinājumu telpu Kraukļu skolā. Kopas vadītāja Baiba Putniņa nenogurstoši ik nedēļas nogali ir kopā ar „Krauklēniešiem". Viņi gan apgūst jaunas dziesmas, gan bauda kopā būšanas prieku, kas sniedz pozitīvas emocijas. Ar tām pildīti, „Krauklēnieši" gaida katru nākamo tikšanās reizi. Kopa gadu gaitā ieguvusi savu neatkārtojamo seju, un „Krauklēniešus" mēs nevarētu iedomāties bez Greidiņmātes, četrām Dainām, Ermīnītes, Emīlijas, Jāņa un pārējiem nenosauktajiem, kuri kopai ir uzticīgi daudzus gadus. Jubilejas reizē ar savējiem kopā bija arī viens no atpazīstamākajiem krauklēniešiem, kuram ir veltīta gan dziesma, gan deja, - Imants Trimalnieks.

Folkloras kopa „Krauklēnieši" dibināta 1990.gadā kā Kultūras fonda kopas sastāvdaļa. Tās dibinātāja bija televīzijas režisore Zinaīda Sukure-Dekšņa, kas centās saglabāt un atjaunot senās folkloras un amatniecības tradīcijas Kraukļu pagastā. Kopas pirmā vadītāja bija valodniece un dziesmu zinātāja Maija Poiša, kas jau kopas pirmsākumos centās apzināt un saglabāt novada tradīcijas.

Kopš 1992. gada kopu vada Baiba Putniņa un tās darbība saistīta ar Latviešu folkloras krātuvi. Repertuārs tiek papildināts ar dziesmām, kas Kraukļos un Cesvainē pierakstītas 19. gs. beigās un 20. gs. sākumā. Kopa uzsāk sadarbību ar teicējām Kraukļos un Lubānā, grupas repertuārā tiek izmantoti folkloras ekspedīciju materiāli no Kraukļiem, Sarkaņiem, Vecpiebalgas, Tirzas un Lubānas. Ir izveidotas vairākas tematiskas gadskārtu un ģimenes ieražu dziesmu programmas, dziedam kara dziesmas, ziņģes. Ilgus gadus repertuārā ir „Krauklēniešu" teicējas Ainas Greķes izloksnē dziedātās dziesmas, Lubānas teicējas Annas Gruzītes, Bērzpils teicējas Broņislavas Martuževas, kā arī Vecpiebalgas teicējas Martas Šūteles dziesmas un ziņģes.

„Krauklēniešu" dalībnieku sastāvā ir 10 līdz 20 dziedātāju, gadu gaitā tas mainījies, bet ir dziedātāji, kas kopā darbojas kopš tās dibināšanas 1990. gadā.

Aktīvu darbību kopas popularizēšanā un Kraukļu vēstures saglabāšanā veikuši kopas dalībnieki Asma Greidiņa un Uldis Monaks. 2003. gadā kopai pievienojas Baltkrievijas latviešu ciemā Latbirzē dzimušās māsas Hermīne Doze un Emīlija Ivanova, līdz ar to kopas repertuārs tiek papildināts ar Latbirzē dziedātajām dziesmām, dejām un ziņģēm. Pie mums dzied arī Cesvainē dzīvojošais vācietis Volfgangs Hesse.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru