svētdiena, 2016. gada 23. oktobris

Rudenāji-2013 - Katlakalna 2.starptautiskais fokloras frestivāls

Tuvojas Rudenāji, Rudens Vienādības, Lielais gada saulriets, - brīdis, kad diena ar nakti tiek vienādi gaŗas un saule laižas no Pasaules kalna lejup. Rudenājus svētam kā vienus no gada rudens Ražas svētkiem. Izdziedam saulrieta krāšņumu un pateicību Pērkonam „par vasaras graudumiņu” un Mārai, ar graudu, vaska un vilnas ziedojumiem ugunij, ar Rudens laika dziesmām, dančiem un auglības rotaļām – labklājības un veselības piesaukšanai un stiprināšanai.

Rudenāji. Katlakalna 2.Starptautiskais folkloras festivāls


2013.gada RUDENĀJU viesi

Katlakalnā Rudenāji šai gadā tiks iezīmēti ar Otro Starptautisko folkloras festivālu, kas pārsvarā veltīts  rudens laika tradīcijām un kopš 2013.gada ieguvis RUDENĀJU nosaukumu.
Viesos festivālā sagaidīsim kopas no visiem Latvijas lielnovadiem. No Kurzemes šurp brauks Etnogrāfiskā kopa „Bārta” un Vērgales līvu kopa „Kāndla”, Latgali pārstāvēs „Abrenīte” no Viļakas novada, sēļu tradīciju rādīs Dignājas „Dignojīši”. Zemgales krāsas un dziesmas iedziedās Vecsaules kopa Vecsaule, bet Vidzemes spožumu mirdzinās Amatas „Ore”. Būs arī Rīgas „Grodi” un paši mājinieki, Katlakalna „Rāmupe”. 

Gaidīsim arī kaimiņzemju kopas – igauņu Pērnavas Dziedāšanas biedrības kopu „Salme naesed” un Lietuvas Raseiņu kopu „Degulė”. Festivāla tālākā viešņa būs no Oslo – norvēģu seno dziesmu, sāmu joiku un arī senā inuītu dziedāšanas veida pazinēja un praktizētāja Elfi Sverdrupa (Elfi Sverdrup). 

Rudenāji-2013 tuvojas

Vienu pļavu nopļāvām,
Ielaidàm rudenī;
Pa citàm pļaviņām
Vēl vasara līgojās. (28726-2, Ilūkstes apriņķis)

Katlakalnā jau pirms laba laika sācies Katlakalna 2.Starptautiskā folkloras festivāla RUDENĀJI gaidīšanas laiks. Festivāla norises laiks un vieta - 20.-22.septembris Katlakalns, Ķekava, Brīvdabas muzejs Rīgā. Un ne jau festivāla gaidīšanas laiks vien šis ir. Tā ir arī nopietna gatavošanās, lai festivāla viesus, - folkloras kopas un individuālos dalībniekus no visiem Latvijas novadiem, un no tuvākām un tālākām kaimiņzemēm godam uzņemtu un festivālu godam nosvētītu.


sestdiena, 2016. gada 22. oktobris

Katlakalna 1.Starptautiskais folkloras festivāls

Nedēļas nogale no 8.-11.septembrim Ķekavas pusē aizritēja skanīgās dziesmās, sarunās, dančos, kaimiņtautu balsu un valodu skaņās, ritmos un aizrautībā. Šai laikā Ķekavas novadā norisinājās Starptautiskais festivāls VIA Ķekava un tā ietvaros dzima vēl kāds notikums - Katlakalna 1. Starptautiskais folkloras festivāls, kurā piedalījās brīnišķīgas un talantīgas folkloras kopas - Lietuvas Klaipēdas novada Kuršių ainiai, Igaunijas Setumaa folkloras kopa no Obinitsas un Krievijas Pleskavas novada kopa Veretje, kā arī Rīgas Grodi, Mālpils Mālis un Katlakalna kopa. Milzīgi nopelni gan Folkloras festivāla sarīkošanā, gan tā pilnskanīgā un diži labā norisē ir Katlakalna Tautas nama vadītājas - aizrautīgās, degsmīgās, drosmīgās un uzņēmīgās Aijas Vitmanes iedvesmai, prasmei un fantastiskajām darba spējām, kas gluži īsā laikā un pat ļoti sarežģītā laikā, vasaras mēnešos, spēja izdarīt visu, lai festivāls notiktu tik skaisti, kā viņš notika. Patiesi no sirds PALDIES viņai par to. Pateicība arī Katlakalna folkloras kopas vadītājam, festivāla programmu direktoram Andrim Kapustam.

Gatavojamies Katlakalna 1. Starptautiskajam folkloras festivālam


Jau iesācies Silu mēnesis, ieejam arvien dziļāk rudenī. Šai gadā mūsu rudens aktualitātes ne tikai Apjumību laiks, bet arī Katlakalna 1. Starptautiskais folkloras festivāls, kuŗš norisināsies Festivāla VIA Ķekava ietvaros un kuŗā gaidām viesus no Lietuvas, Igaunijas (setu zemes) un Pleskavas novada, gan arī vietējās Latvijas kopas.

Kopā ar kaimiņtautu folkloras ļaudīm iededzināsim rituāla uguni Sauliešu pilskalnā, daudzināsim rudeni un vasaras veikumu. Festivāla programma lasāma VIA Ķekava mājas lapā