sestdiena, 2016. gada 22. oktobris

Katlakalna 1.Starptautiskais folkloras festivāls

Nedēļas nogale no 8.-11.septembrim Ķekavas pusē aizritēja skanīgās dziesmās, sarunās, dančos, kaimiņtautu balsu un valodu skaņās, ritmos un aizrautībā. Šai laikā Ķekavas novadā norisinājās Starptautiskais festivāls VIA Ķekava un tā ietvaros dzima vēl kāds notikums - Katlakalna 1. Starptautiskais folkloras festivāls, kurā piedalījās brīnišķīgas un talantīgas folkloras kopas - Lietuvas Klaipēdas novada Kuršių ainiai, Igaunijas Setumaa folkloras kopa no Obinitsas un Krievijas Pleskavas novada kopa Veretje, kā arī Rīgas Grodi, Mālpils Mālis un Katlakalna kopa. Milzīgi nopelni gan Folkloras festivāla sarīkošanā, gan tā pilnskanīgā un diži labā norisē ir Katlakalna Tautas nama vadītājas - aizrautīgās, degsmīgās, drosmīgās un uzņēmīgās Aijas Vitmanes iedvesmai, prasmei un fantastiskajām darba spējām, kas gluži īsā laikā un pat ļoti sarežģītā laikā, vasaras mēnešos, spēja izdarīt visu, lai festivāls notiktu tik skaisti, kā viņš notika. Patiesi no sirds PALDIES viņai par to. Pateicība arī Katlakalna folkloras kopas vadītājam, festivāla programmu direktoram Andrim Kapustam.

Un nu - par pašu Folkloras festivālu -

Iesākumā, un iesākums šai reizē bija piektdienas pusdienlaikā, - bija puķu kalni - milzīgs rudens krāšņums, kas savesti no pašas Aijas dārza un mūsu un čaklo palīgu degsmīgā darbā salikti zeltainā festivāla zīmē, Auglības zīmē Jumī, kas turpat Tautas nama priekšā greznojās visu festivāla laiku. Piektdienas vakarā Ķekavas senu draugu, Bordesholmas novada muzikantu un azartiskās poļu kapelas iespēlēta, tika atklāta vācu fotogrāfes Elkes Bajeres–Bērneres foto izstāde „Acumirkļi” - mirkļi, kā vācu tautības foto māksliniece atklājusi mūsu tautas garu, skanējumu un dvēseli. Tad skaistās uzrunas par mirkļa nozīmību no Festivāla mākslinieciskā vadītāja Andra Kapusta un Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Roberta Jurķa un folkloras kopu iedziedāšanu Katlakalna PIRMAIS Starptautiskais Folkloras festivāls tika atklāts. Pašu nestu lāpu gaismā devāmies gājienā uz Katlakalna senāko lepnumu, Sauliešu pilskalnu, kur notika Rudens ražas daudzinājumam un pateicībai veltīts Uguns rituāls, iedvesmojoši dziedājumi, ziedojumi ugunij un citiem dabas un pilskalna gariem un sargiem pie gadu desmitus vecā koka, svētku mielasts - pirmais festivāla kopvakars. Un Pilnmēness, mūsu Katlakalna kopas Notikumu tik biežais pavadonis

Sestdiena - Ķekavas diena - arī folkloras kopas, Folkloras festivāla dalībnieces un viešņas ir līdzdalīgas Svētku gājienā un Folkloras kopu koncertā, kas iekļāvās Lielajā festivāla VIA Ķekava koncertā Ābeļdārzā pie Sākumskolas. Īpaši iedvesmojoša un svētīga bija Seno mūzikas instrumentu Meistarklase, kas bija atvērta Ķekavas Mūzikas skolā un, kurā ar saviem instrumentiem iepazīstināja gan vairāku Latvijas kopu mākslinieciskais vadītājs Andris Kapusts, gan lietuviešu Kuršų ainiai dalībnieki, gan arī Igaunijas Setumaa kopa. Gaŗās dienas vainagojums - ar Grodu un lietuviešu kopas muzikantiem un dancotājiem arī no Māļa, - kopīgs Danču vakars, jo pārējās viesu kopas no Igaunijas un Krievijas jau no festivāla atvadījušās. Jā, šis pirmais Danču vakars Katlakalna Tautas namā ar cerību uz nākotni ar'...

Svētdiena - Doles, Amatu un Atvadu diena. Ar saviesīgu kopābūšanu, kopmielastu, muzeja stāstiem, dziedāšanu un klausīšanos Daugavas muzejā Doles salā, ar viesošanos Katlakalna Zvanītājos, kur radoši un visādi citādi ar' bagātā saime - Dace un Artis, un citi Latvijas podnieku saimes locekļi bija pulcējušies īpašam notikumam - jauna cepļa atvēršanai. Kā itin bieži dzīvē - kaut kā viena beigas ir kā cita sākums - mūsu Katlakalna 1.Starptautiskais folkloras festivāls izskan, bet podu jaunradīšanas dzīve ieiet jaunā ciklā. Jā, un arī Katlakalna folkloras kopai sāksies, visticamāk, atkal jauna dzīve, - ar jaunām atziņām, ar jauniem paveiktā izvērtējumiem un pārvērtējumiem.

Pateicība it visiem, kuri festivāla norises labumam veltīja savu laiku, darbu, sirdis, rokas!
Katlakalna Tautas nama vadītajai Aijai Vitmanei un itin visiem Katlakalna Tautas nama darbiniekiem,
Folkloras kopu mākslinieciskajam vadītājam Andrim Kapustam,
Rīgas Grodiem,
Mālpils Mālim,
Klaipēdas Kuršių ainiai,
Enei Lukkai-Jegdikjanai,
Setumaa folkloras kopai,
Pleskavas Veretje,
Doles Daugavas muzeja darbiniekiem,
Dacei un Artim Zvanītājiem,
Daigai Dinsbergai
Ķekavas novada Domei un Ķekavas novada pašvaldības Kultūras aģentūrai

SIA „Daugavas zvejnieku biedrībai”


SIA „Krūkļi”
A/S Rīgas piena kombināts
A/S Rīgas Dzirnavnieks
A/S Roga-Agro

Festivāla albumu skatiet šeit

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru