sestdiena, 2016. gada 24. decembris

RUDENĀJI-2015. Ārzemju viesi. GUDA

GUDA (Baltkrievija, Minska) - baltkrievu etno folka grupa - dzied, muzicē, dejo. Kopas vadītāja Viktorija Mihno (Вікторыя Міхно)

GUDAs dalībnieki savas tautas, baltkrievu, seno folkloru uzskata par patiesi neizsīkstošu avotu un nerimstoši un ar pietāti rūpējas par tā popularizēšanu. Galvenokārt kopas repertuārā ir senās rituālās un ieražu dziesmas un tradicionālās dejas (danči).

Kopas sākumi meklējami pagājušā gs. 90-tajos gados, kad domubiedru pulkā, kuŗā satikās jaunie zinānieki, pētnieki un studenti, radās interese par folkloru, arheoloģiju, seno dziedāšanas veidu, tradicionālo pasaules uztveri. Folkloras un etnogrāfiskās ekspedīcijas, etnomuzikologu un folkloristu rūpīgs darbs ar iegūto materiālu ir viedojis mūsdienu GUDAS ļaužu dzīves un kultūras pieredzi.

Kopas deju repertuārā ir gan baltkrievu tautai raksturīgās dejas, gan arī tās, ko zinām un dejojam mēs, citās Baltijas valstīs un kaimiņzemēs, - krakovjaks, padespan...

GUDAI iznākuši divi mūzikas ierakstu albumi - Games of the Gods (Dievu spēles), kuŗā ierakstītas senās mirtoloģiskās baltkrievu dziesmas, un albums ar nosaukumu Archaic ritual singing (Senā rituālā dziedāšana), kurā savukārt ietvertas tradicionālās gadskārtu dziesmas.

Joprojām daudz darba kopa iegulda gan paši savā, gan citu, jo īpaši jaunatnes izglītošanā - rīkojot tradicionālas dziedāšanas mācības, meistarklases, seno amatu darbnīcas u.tml. kā arī dalās zināšanās par seno tautas filosofiju, ētiku, pasaules tvērumu.

Kopa daudz koncertē un piedalās starptautiskos tradicionālās kultūras projektos.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru